Gemeente Rijswijk

Samen houden we Rijswijk schoon!

Wat denk je zelf? Schoonhouden lukt niet in je eentje! Dat doe je samen. Ondernemers én inwoners. Het lijkt een simpele boodschap. Maar hoe maak je dit bekend onder deze doelgroep? En hoe betrek je ze bij deze gezamenlijke opdracht? Als echte Rijswijkers, en natuurlijk omdat Elan bekend staat als een opgeruimd bedrijf, klopte de Gemeente Rijswijk bij ons aan.

Uitdaging
De publiekscampagne, die in totaal 2 jaar loopt, heeft als doel alle bewoners van Rijswijk bewuster om te laten gaan met afval. Zet geen vuilniszak naast de afvalcontainer. Gooi geen afval op straat. Of zet huisraad niet onaangekondigd op straat. Dit kan en moet allemaal anders! Aan ons de schone taak dit met gerichte acties onder de aandacht te brengen.

Industrie
Overheid, gemeente

Lancering
Promotiefilm, offline & online

Partners
Gemeente Rijswijk
Co-Creatie

Onze werkwijze

Zwerfafval, het plaatsen van afval naast containers en het illegaal dumpen van afval zijn voor veel mensen een grote bron van ergernis. Vanuit de gemeente Rijswijk is daarom een actieplan opgesteld om de stad schoner te krijgen. Een van de belangrijkste actiepunten hierin is een activatiecampagne voor de inwoners.

Voor deze publiekscampagne hebben we de “Helden van Rijswijk” in het leven geroepen. Deze helden zijn geen acteurs. Het zijn daadwerkelijke inwoners, handhavers én schoonmakers van de gemeente. Met een knipoog naar echte superhelden komen zij terug op diverse uitingen. Van reclamebord tot promofilm. Door de Helden van Rijswijk weten we de boodschap naar de bewoners van Rijswijk persoonlijk te maken.

Sticker op achtergelaten huisraad

Bestickerde veegwagen

Opnamedag handhaving

Opnamedag huisvuil

Social media post

Reclameborden in park

Beachflag

In huisstijl campagne

Wethouder

Overhandiging hesjes

Resultaat

De eerste reacties zijn positief. Maar doordat de campagne pas kort is gestart en voor twee jaar loopt, zijn exacte resultaten nog onbekend. Het is een lopende campagne en wordt telkens aangepast naar de actualiteit. Zo komen er nog veel meer acties: in woonwijken, op basisscholen, rond winkelcentra. Dus: stay tuned. Er is nog genoeg winst te behalen. Met z’n allen voor een schoner Rijswijk!

Updates over de campagnes zijn te vinden via de website van de Gemeente Rijswijk.