MBO Raad

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

Zijne Majesteit de Koning was aanwezig tijdens de nationale opening van het mbo-jaar van 2018-2019. Wij waren er ook een beetje bij door het door ons ontworpen en geproduceerde programma.