Vrienden van Den Haag

De vereniging Vrienden van Den Haag zet zich in voor het behoud en de versterking van deze groene stad aan zee met karakteristieke lanen en pleinen en tal van monumenten.

De vereniging vindt haar oorsprong in de sloopwoede, verkeersdoorbraken en massale kantorenbouw in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw.

Elan vernieuwde het logo en maakte diverse middelen zoals een groot spandoek en een digitale nieuwsbrief. Het magazine ‘Ons Den Haag’ verschijnt ook in een nieuw stijl.